Сцени 3D модели

Показване 1-24 на резултатите 5466

Архитектурата е едновременно наука и изкуство на сградата. Това е, както и система от сгради и сцени, които формират пространствена среда за живота и дейността на хората в съответствие със законите на красотата. На съвременния етап от човешкото развитие архитектурата е едно и също (растения), които могат да бъдат произведени, фабрики, електроцентрали и др.) И материалните средства на човешкото общество (гражданска архитектура - жилищни сгради, обществени сгради и др.) .

Функционални, конструктивни и естетически качества на архитектурата и ползите, силата и красотата са тясно свързани. В дизайнерския отдел естетиката на архитектурните произведения до голяма степен зависи. Сградата трябва да бъде здрава, но трябва да изглежда здрава. Напротив, излишният материал създава впечатление за наднормено тегло. Зрителната недостатъчност на материала е свързана с нестабилност, несигурност и причинява негативни емоции в повечето случаи. Функционалното разпознаване на сграда в моделирането на 3D се определя от неговия тип, в зависимост от това кои средства за създаване на определен артистичен вид са избрани. Последният е създаден с помощта на архитектурни композиции. Средството на неговите основни средства е архитектоника, мащаб, пропорции и ритмични отношения, пластмаса, текстура и цветове. Обикновено, моделите 3D на сцената имат редица специфични функции и професионалните 3D артисти ги следват стъпка по стъпка.