Да загубя ли авторското право на моя продукт след като е бил продаден?

Да загубя ли авторското право на моя продукт след като е бил продаден?

Не, Запазвате авторските си права, освен ако не е посочено друго. Това, което всъщност продавате, е неизключителен лиценз, който не може да се прехвърля което се предоставя на Клиента, който купува вашия продукт. Моля, вижте Лиценз за краен потребител и Споразумение за членство за повече информация.