Анатомия 3D модели

Показване 1-24 на резултатите 95

Медицински 3D печат и 3D моделиране се развиват сега много бързо, в тази категория на Flatpyramid ще намерите анатомични 3D модели.

Нормалната (систематична) човешка анатомия е част от човешката анатомия, която изследва структурата на „нормалното“, т.е. здравото човешко тяло чрез органни системи, органи и тъкани.

Органът е част от тялото на определена форма и структура, която има определена локализация в тялото и изпълнява определена (и) функция (и). Всеки орган се формира от определени тъкани, които имат характерен клетъчен състав. Органите, които са функционално комбинирани, представляват система от органи. В руското анатомично училище системата на органите се счита за функционално обединена група от органи, които имат анатомичен и ембриологичен афинитет; групи от органи, обединени само функционално, се наричат ​​органни апарати (локомоторни, реч, ендокринни и др.). Обаче, често съществува терминологична замяна на “органен апарат” с “органна система”.

Някои органи изпълняват няколко функции и принадлежат към различни системи: например, тимусната жлеза (тимусната жлеза) е функционална част както на имунната, така и на ендокринната система, панкреасът е ендокринна и храносмилателна, а мъжката уретра е уринарна и репродуктивна, и така нататък.

Системите и апаратите на органите образуват пълен човешки организъм. Постоянството на вътрешната среда (хомеостаза) се поддържа чрез неврохуморалната регулация на метаболитните процеси в организма, осигурена от доброто функциониране на нервната, ендокринната и сърдечносъдовата система.

Разделите на нормалната (систематична) човешка анатомия са: остеология - изследване на костите, артро-синдесмология - изследване на ставите на части от скелета, миология - изследване на мускулите, спланхнология - изследване на вътрешните органи на храносмилането, дихателна и урогенитална системи, ангиология - изследване на кръвоносната и лимфната системи, анатомия на нервната система (неврология) - изследване на централната и периферната нервна система, естезиология - изследване на сетивата.

Най-популярните анатомични 3D модели на файлови формати: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj