Физика 3D модели

Показване на всички резултати 6

3D модели на физиката и свързаните с тях технологии Flatpyramid.

Физиката е областта на естествената наука: наука за най-простите и в същото време най-общи закони на природата, на материята, нейната структура и движение. Законите на физиката са в основата на цялата естествена наука.

Терминът „физика“ се появява за първи път в писанията на един от най-големите мислители на античността - Аристотел (IV век пр. Н. Е.). Първоначално термините „физика“ и „философия“ са синоними, тъй като и двете дисциплини се основават на желанието да се обяснят законите на функционирането на Вселената. В резултат на научната революция от XVI век обаче физиката се развива в независим научен клон.

В съвременния свят значението на физиката е изключително голямо. Всичко, което отличава съвременното общество от обществото от миналите векове, се появи в резултат на практическото приложение на физическите открития. По този начин, изследванията в областта на електромагнетизма доведоха до появата на телефони и по-късно мобилните телефони, откритията в термодинамиката позволиха създаването на автомобили, развитието на електрониката доведе до появата на компютрите. Развитието на фотониката може да даде възможност за създаване на принципно нови - фотонни - компютри и друго фотонно оборудване, които да заменят съществуващото електронно оборудване. Развитието на газовата динамика доведе до появата на самолети и хеликоптери.

Формати на файловете за физика 3D: 3ds, max, dxf, fbx, br4, obp, c4d, dae, lwo, ma, mb, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj