Модели на кръвоносната система 3D

3D Models » Медицински модели 3d » Анатомия » Кръвообращението

Показване на всички резултати 7

3D Модели на органи на кръвоносната система, включително кръвоносни съдове на сърдечните вени за медицински визуализации.

Кръвоносните съдове са еластични тръбни образувания в тялото на животните и хората, чрез които ритмично свито сърце или пулсиращ съд принуждава кръвта да се движи през тялото: към органи и тъкани през артерии, артериоли, капиляри и от тях към сърцето - през венулите и вените.

Сред съдовете на кръвоносната система има артерии, вени и съдове на микроваскулатуралната система; последните взаимодействат между артериите и вените и включват, на свой ред, артериоли, капиляри, венули и артерио-венулни анастомози. Съдовете от различен тип се различават не само по своя диаметър, но и по състава на тъканите и функционалните си характеристики.

Аортата е облицована от вътрешната страна на ендотелиума, който заедно с подлежащия слой от разхлабена съединителна тъкан (субендотелиум) образува вътрешната обвивка. Средната обвивка се състои от голям брой еластични мембрани. Също така съдържа малък брой гладки миоцити. Над средната обвивка има разхлабена влакнеста съединителна тъкан с високо съдържание на еластични и колагенови влакна.