Микробиология 3D модели

Показване на всички резултати 14

3D модели за микробиологични вирусни бактерии графични клетки.

Микробиологията е наука, чийто предмет са микроскопичните същества, наречени микроорганизми (микроби) (включително: едноклетъчни организми, многоклетъчни организми и организми без клетки), техните биологични особености и взаимоотношения с други организми, обитаващи нашата планета. Областта на интересите на тази наука включва тяхната систематика, морфология, физиология, биохимия, еволюция, роля в екосистемите, както и възможностите за практическо използване.

Раздели на микробиологията: бактериология, микология, вирусология, паразитология и др. В зависимост от екологичните характеристики на микроорганизмите, техните условия на живот, установените връзки с околната среда и практическите човешки потребности, науката за микроорганизмите в своето развитие е диференцирана в такива специални дисциплини като общо, медицинско, индустриално (техническо), космическо, геоложко, земеделско и ветеринарна микробиология.

В продължение на няколко хиляди години преди появата на тази наука, хората, които не знаят за съществуването на микроорганизми, широко се използват естествени процеси, свързани с ферментацията, за да приготвят кумис и други млечни продукти, за да получат алкохол, оцет и лен.