Модели на кръвообращението 3D

Показване на всички резултати 3

Модели на кръвообращението 3D на Flatpyramid.

Когато съдовата система е затворена, тя образува кръг от кръвообращението. При хората и всички гръбначни животни има няколко кръга на кръвообращението, които обменят кръв помежду си само в сърцето. Кръгът на кръвообращението се състои от две последователно свързани кръгове (бримки), започвайки от вентрикулите на сърцето и вливащи се в предсърдията.

Човешката сърдечно-съдова система образува две кръгове на кръвообращението: големи и малки.

Системното кръвообращение започва в лявата камера и завършва в дясното предсърдие, където пада вената кава. Времето на едно кръвообращение е 20-24 секунди.
Белодробната циркулация започва в дясната камера, от която се простира белодробният ствол и завършва в лявото предсърдие, в което попадат белодробните вени. Времето на един оборот е 4 секунди.
Кръвта е венозна и артериална, но не винаги артериалната кръв се движи в артериите и венозната вена. Това зависи от обращението:

Голям кръг: в артериите - артериални, във вените - венозни.
Малък кръг: в артериите - венозен, а във вените - артериален.