Life Support 3D модели

Показване на всички резултати 2

ЖИВОТНА ПОДКРЕПАЩА СИСТЕМА 3D МОДЕЛИ -

комплекс от технически, физикохимични и биологични средства, осигуряващи създаването и поддържането на необходимите условия за човешкия живот (кислород, вода, хранителни вещества, отстраняване на вредни метаболитни продукти и др.) в изолирани обитаеми структури (напр. в подводници, космически кораби, орбитални станция.

Системата за поддържане на живота се използва и в пилотирани космически кораби.
В необичайни условия на космически полет (вакуум, лъчист топлообмен, йонизиращо лъчение) човек трябва да бъде в затворено херметично отделение на космически кораб. В обитаемото отделение е необходимо да се създадат условия за осигуряване на нормалното съществуване и работа на човека. Тези условия трябва да се поддържат по време на целия полет, като се хранят вещества, които се консумират от човек в отделението, и се премахват неговите метаболитни продукти. Космическите системи на космическия кораб (CLA), които решават тези проблеми, се наричат ​​системи за поддържане на живота (LSS).