Други анатомични модели 3D

Показване на всички резултати 24

Други модели на анатомия 3D, включително медицински и отделителни, пикочно-полови и др.

Анатомията на човека е част от биологията, която изучава морфологията на човешкото тяло, неговите системи и органи, както и нейната структура и взаимно подреждане. Функционалната анатомия поставя задачата да изясни връзката в структурата на органите и системите на човешкото тяло с естеството на тяхното функциониране при хората. Този отрасъл на науката е важен както за биологията, така и за медицината. В допълнение, познанията по анатомия са необходими за приложното изкуство за правилния трансфер на пропорции, пози, жестове и изражения на лицето на човека. Така предметът на изследването на човешката анатомия е формата и структурата, произходът и развитието на човешкото тяло. Анатомията на човека е една от основните дисциплини в системата на медицинското и биологичното образование, която е тясно свързана с такива дисциплини като антропология и физиология на човека, както и сравнителна анатомия, еволюционно обучение и генетика. Изолирането на човешката анатомия от сферата на анатомията на живите организми се причинява не само от наличието на характерни анатомични признаци у хората, но и от формирането на мислене, съзнание и артикулиране на речта у хората.

Други файлови формати на Anatomy 3D модели: 3ds, max, fbx, c4d, dae, ma, mb, 3dm, obj