Модели на елени 3D

Показване на всички резултати 4

Елементи на моделите 3D Flatpyramid. С

Deers (лат. Cervidae) е семейство на копитни бозайници, съдържащи съвременни видове 51. Елените са често срещани в Евразия, Северна и Южна Америка и също са били внасяни от хората в Австралия и Нова Зеландия.

Размерът на елените варира в зависимост от размера на заек и коня. Характеризира се с разклонени рога, които се предлагат само при мъже. Единствените изключения са еленът с вода, който изобщо няма рога, и елените, чиито рога са от двата пола. Рогата се изпускат всяка година и отглеждат обратно.

Първият елен се появява в олигоцена в Азия. От него те се разпространяват в Европа и в миоцена по съществуващия тогава естествен мост към Северна Америка. В Южна Америка еленът достига единствено в геохронологично-новия плейстоцен.

Елените имат богато символично значение и са в митовете на различни култури и народи. Често олицетворявате благородство, величие, красота, благодат, скорост. В християнската култура те символизират аскетизъм, благочестие и чистота. Значението на елените в живота на нациите се отразява на техния език, например на евенкийски език, няколко десетки термини се използват за обозначаване на елени от различни възрасти, изяви и др.