Клавиатура 3D модели

Показване на всички резултати 6

3D Модели на клавиатури Flatpyramid.

Клавиатура (KB) - набор от клавиши, подредени в определен ред за управление на устройство или за въвеждане на данни. Като правило бутоните се натискат с пръсти.

Има два основни типа КБ: музика и букви.

Клавиатурите на музикални инструменти са проектирани да свирят и имат набор от клавиши, които съответстват на звуци с определена височина. Асортиментът от тях е различен. KB за пръсти се намират в инструменти като пиано, орган, клавесин, целестос, синтезатор, както и акордеонът, акордеонът и някои други инструменти.

Има и музикални инструменти с педал KB с набор от ключове за игра с краката си.

За управление на технически и механични устройства се използват буквено-цифрови клавиатури (пишеща машина, компютър, калкулатор, касов апарат, телефон с бутон). Всеки ключ съответства на един или повече специфични символи. Възможно е да се увеличи броят на действията, извършвани от клавиатурата, като се използват преки пътища. В КБ от този тип ключовете са снабдени със стикери със символи или действия, съответстващи на натискане.