Камери 3D модели

Показване на всички резултати 24

3D Модели на видеокамери Flatpyramid.

Видеокамерата е първоначалната стойност - комбинация от телевизионна предавателна камера и видеорекордер. Впоследствие думата „видеокамера“ почти заменя думите „телевизионна камера“ и „камера“, заменяйки ги. За първи път думата „видеокамера“ се използва по отношение на миниатюрни ръчни камери, предназначени да записват домашно видео на домашен видеорекордер. След появата на комбинация от предаваща телевизионна камера и видеорекордер - видеокамери, предназначени за телевизионна журналистика, думата „видеокамера“ е включена в професионална употреба.

Предаваща телевизионна камера - устройство, предназначено да преобразува оптично изображение, получено с помощта на леща върху мишена на вакуумна предаваща тръба или фоточувствителна матрица в телевизионен видеосигнал или цифров видеопоток.

Видеосигналът може да се предава по радио, кабелни мрежи или по интернет, както и да се записва на аналогови или цифрови носители за по-късно възпроизвеждане.