Други модели 3D

3D Models » Спортни модели 3D » Други спортове

Показване 1-24 на резултатите 59

Други спортни модели 3D Flatpyramid.

Появата на физическата култура като цяло и в частност на спорта, някои от теориите:

- „Теориите на игрите“, в чиито произход стои Ф. Шилер и който по-късно разработва Бюхер, Гроос и Летурно, разглежда цялата човешка култура, включително физическата култура, като развитие на игровата дейност. В съвременната философия най-известният привърженик на теориите за игри е Йохан Хуизинга. Теориите на играта са съпътствани от „теорията за излишната енергия” на Г. Спенсър, която също може да се разглежда като разнообразие от тях; Според тази теория първобитният човек, който трябваше да освободи излишната енергия, подобри движенията (игра и танци), което позволи това да бъде направено най-успешно.

- „Теорията за магията“ (Reinac, по-късно Dim, Kerbe, Gillette) свързва появата на физическа култура с необходимостта от обучение и подобряване на имитиращия труд и лов на танци и магически ритуали

- материалистичната теория, или „теорията на труда“ (предложена от Г. В. Плеханов и разработена от Н. И. Пономарев) разглежда като източници на почти всички съвременни видове физическа култура и спортни видове трудова дейност