Други индустриални модели 3D

3D Models » Промишлени 3D модели » Други промишлени

Показване 1-24 на резултатите 88

Други индустриални модели 3D като инструменти, части, машини, консумативи и др.

Промишленост - съвкупност от предприятия (фабрики, мелници, фабрики, мини, мини, електроцентрали), ангажирани с производството на работни инструменти (както за други сектори на националната икономика, така и за самата индустрия), добив на суровини, материали, производство на горива, енергия и по-нататъшна обработка на продукти, получени в промишлеността или произведени в селското стопанство - производството на потребителски стоки.

Промишлеността е най-важният сектор на националната икономика, оказващ решаващо влияние върху нивото на развитие на производителните сили на обществото. Структурата на другите промишлени модели 3d се състои от състава и дела на различните отрасли и видове производство, включени в него, както и от динамиката на промените в тези акции.

В рамките на естественото селско стопанство на домакинствата е създадена индустрия. През епохата на примитивно-общинската система основните отрасли на производствената дейност се формират в по-голямата част от народите (земеделие и животновъдство), когато продуктите, предназначени за собствено потребление, се произвеждат от суровини, добивани в същата икономика. Развитието и ориентацията на местната промишленост се определят от местните условия и зависят от наличието на суровини.