Други медицински модели 3D

3D Models » Медицински модели 3d » Други медицински

Показване на всички резултати 6

Други модели на Медицински 3D на Flatpyramid.

Глобалната номенклатура на медицинските изделия, GMDN, обикновено се използва за класифициране на медицинските изделия.

В допълнение към тези, предназначени за диагностика in vitro, споделят медицинските изделия:

1. по ниво на сигурност:

клас 1 - нискорискови медицински изделия;
клас 2а - медицински изделия със среден риск;
Клас 2б - високорискови медицински продукти;
клас 3 - високорискови медицински продукти.
2. по функционална цел, като се имат предвид критерии като:

продължителност на употреба;
инвазивност;
начин за взаимодействие с човешкото тяло;
енергиен източник;
жизнени функции.
Софтуерът, използван за работа с медицинските устройства, се прилага и за медицинските изделия и получава клас, който е същият като медицинското устройство, за което е предназначен.

Други файлови формати на медицински 3D модели: 3ds max fbx ma mb obj