Видео 3D модели

Показване 1-24 на резултатите 56

Видеото е електронна технология за формиране, запис, обработка, предаване, съхранение и възпроизвеждане на движещо се изображение, основано на принципите на телевизията, както и аудиовизуално произведение, записано на физически носител.

Видеозаписът е електронна технология за записване на визуална информация, представена под формата на сигнал или цифров поток от данни на физически носител, за да се съхранява тази информация и възможността за последващо възпроизвеждане и показване на изходно устройство (монитор, екран). или дисплей). Резултатът от това е видеограма или видеограма.

Преди дигиталната ера, хоризонталната резолюция на аналоговата система за видео запис е измерена във вертикални телевизионни линии с помощта на специални телевизионни тестови таблици и показва броя на елементите в линията на видеоизображението, в зависимост от честотните характеристики на записващото устройство. Вертикалната разделителна способност в изображението се определя в стандарта за разлагане и се определя от броя на линиите.