Структури 3D модели

Показване 1-24 на резултатите 1607

Структури на модели 3D Flatpyramid.

Структурата е триизмерна, равнинна или линейна конструкционна система с наземни, повдигнати и (или) подземни части, състояща се от поддържащи и в някои случаи заграждащи строителни конструкции и предназначени за извършване на различни видове производствени процеси, съхранение на продукти, временно пребиваване на хора, движение на хора и стоки.

В научно-техническата литература за строителството терминът "структура" се използва и в тесен смисъл, в смисъл на "сградна структура, която не е сграда". Например инженерни съоръжения: мостове, язовири, мачти, радио и телевизионни кули, тунели, структури на метрото, укрепления, мемориални структури (паметници, мемориални пирамиди и обелиски), архитектурни структури (аркади, колонади, обелиски) и много други.

Конструкцията е обект с всичките му устройства. Например, язовир като структура включва тяло на язовир, филтри и канали, дюбели и др. Мостът като конструкция включва участък, опори, палуба на мост с настилка. Различните елементи съставляват една структура, ако са обединени от обща функционална цел.

Най-популярни структури 3D модели на файлови формати:

макс, fbx, ma, mb, tga, targa, icb, vda, vst, pix, obj