Sci-Fi 3D модели

Показване на всички резултати 12

3D модели на сцени за научна фантастика.

Научната фантастика (Sci-Fi) е жанр в литературата, киното и други видове изкуство, една от разновидностите на фантастиката. Научната фантастика се основава на фантастични допускания (фикция, спекулации) в областта на науката, включително точни и естествени, и хуманитарни науки. Научната фантастика описва измислени технологии и научни открития, контакти с нечовешкия ум, евентуално бъдеще или алтернативен ход на историята, както и въздействието на тези предположения върху човешкото общество и личността. Научната фантастика често се случва в бъдеще, което прави този жанр свързан с футурологията.

Между критиците и литературните критици има много спорове за това, което се счита за научна фантастика. Въпреки това, повечето от тях са съгласни с факта, че научната фантастика е литература, основаваща се на определено предположение в областта на науката: появата на ново изобретение, откриването на нови закони на природата, а понякога и изграждането на нови модели на обществото. (социална фантастика).

В тесния смисъл научната фантастика е за технологии и научни открития, техните очарователни възможности, тяхното положително или отрицателно влияние, за парадокси, които могат да възникнат. Sci-Fi в този тесен смисъл събужда научното въображение, кара те да мислят за бъдещето и възможностите на науката. В по-общ смисъл, Sci-Fi е фикция без приказна и мистична, в която фантастичните събития и явления нямат свръхестествено, а научно обяснение.