Театри Модели 3D

Показване на всички резултати 7

Архитектурните обекти на 3D могат да се появят в различни варианти, както и в театрални модели 3D.

Театърът е архитектурна структура, предназначена за театрални дейности.

Основните елементи на театъра са сцена, завеса и аудитория. Може да се появят и елементи като хорове, оркестрова яма, задкулисие и рампа, но това зависи от видовете представления, които се провеждат в театъра.

Като цяло, театралната сграда трябва да осигурява добра видимост и чуваемост на случващото се на сцената за всички места.

Като специален тип сграда, театърът се появява в древна Гърция. Първоначално театърът е бил отворена структура с кота в центъра (етап) и редици места за зрители, които са разположени в сектори, така че всеки следващ ред е малко по-висок от предишния. Тази особеност на разположението на местата е необходима, за да се даде възможност на всеки зрител да види какво се случва на сцената и се съхранява в повечето модерни театри.

В сградите на модерните театри се намират и помощни и технически помещения.

Най-популярни театрални 3D модели файлови формати: 3ds, max, fbx, texture, obj