Модели на реките 3D

Показване на всички резултати 2

Сцени на реките 3D за архитектурно моделиране 3d.

Реката е естествен воден поток със значителни размери с естествен поток по протежение на канала (развито от него естествено) от източника до устието и захранван от повърхностен и подземен поток от неговия басейн.

Водата в нея обикновено се събира от повърхностен отток, произтичащ от утаяване от определена зона, ограничена от водосборен басейн, както и от други източници, като запаси от подземни води, влага, съхранявана в естествен лед (в процеса на топене на ледниците) и снежна покривка.

Във всяка река се различава мястото на нейния произход - източникът и мястото (участъкът) на вливането в морето, езерото или вливането в друга река - устието.

Те директно се вливат в океаните, моретата, езерата или се губят в пясъците и блатата се наричат ​​големи; вливащи се в основните - притоци.

Повърхността на сушата с такава система събира водите си и тя нарече басейна. Районът на басейна, заедно с горните слоеве на земната кора, включва тази речна система и е отделена от други речни системи чрез вододели.