Обществени пространства 3D модели

3D Models » Архитектура 3D модели » Структури » Структури » Обществени пространства

Показване 1-24 на резултатите 728

3D Модели на обществени пространства и други архитектурни структури.

Публично пространство - територията или пространството на потенциалното местоположение на хората. Определя се с цел регулиране на гражданските правоотношения, възникващи извън частните пространства, където правният статут и самата възможност за намиране на отделни граждани са ограничени по силата на общ закон и основани на закона частни норми.

В рамките на една и съща държава знаците на обществено място не са универсални и се установяват в контекста на специфични закони и разпоредби. Тези разяснения - като правило, под формата на изчерпателно изброяване - се определят от създателя на правила в рамките на неговата компетентност, съответно обхвата на задачите, чието регулиране включва съответния акт. Правното значение на знаците (списъците) на обществени места, определени в актовете на местното самоуправление, е ограничено до границите на неговата териториална и административна компетентност, с безусловното управление на държавните закони над местните норми.

Типологията на публичните места в различни страни не е еднаква поради различията в техните местни закони. В същото време, различни набори от изисквания, ограничения и забрани могат да се прилагат за един и същ тип обществено място в различни страни.