Търговски модели 3D

Показване 1-24 на резултатите 200

3D Scenes на дребно 3d модели за моделиране в 3d.

Търговията на дребно е вид търговия, както и изпълнението на определени услуги, когато купувачът е краен потребител, физическо или юридическо лице.

Целта на придобиване на продукт на дребно е да задоволи личните нужди на купувача, членовете на неговото семейство (ако това е физическо лице) или служителите на фирмата (ако е юридическо лице) за сметка на потреблението на закупения стоки.

Търговията на дребно е дейността по продажбата на стоки директно на граждани и други крайни потребители за тяхната лична нетърговска употреба, независимо от начина на плащане, включително в ресторанти, кафенета, барове и други стопански субекти.

Целта на закупуването на продукт е важна за маркетинга. Мотивите за закупуване са важен фактор в сегментирането на пазара и определянето на целевата група от потребители.

За разлика от търговията на едро, стоките, закупени в системата за търговия на дребно, не подлежат на допълнителна препродажба, а са предназначени за директна употреба.