Други сцени на архитектурата 3D модели

3D Models » Архитектура 3D модели » сцени » Сцени на сцени » Други сцени на архитектурата

Показване на всички резултати 20

Други архитектурни сцени 3D графики за архитектурно моделиране и рендиране.

Като форма на изкуство, архитектурата навлиза в сферата на духовната и материалната култура. За разлика от утилитарната строителна и естетическа дейност (хармонизиране на околната среда), например, дизайн, архитектура като изкуство решава художествени и творчески задачи, т.е. изразява в художествени образи идеите на човека за пространството и времето и мястото на човека в околния свят.

Историческото развитие на обществото определя функциите, композиционните типове и жанрове на архитектурното творчество (сгради с организирано вътрешно пространство, структури, които образуват открити пространства, ансамбли), системи за техническо проектиране, художествена структура на архитектурните структури.

Според метода на формиране на образи, архитектурата се нарича невизуален (тектоничен) тип изкуство, което използва неконически (конвенционални) знаци, или абстрактни образи, обекти, явления, действия, насочени директно към асоциативните механизми на възприятието , Прагматичната оценка на архитектурното дело се определя от идеите за способността му да служи на функционалната си цел.

Според начина, по който изображенията се разгръщат, архитектурата традиционно се нарича пространствени (пластмасови) видове изкуство, чиито творби са:

  • съществуват в космоса, не се променят и не се развиват във времето;
  • имат съществен характер;
  • извършва се чрез обработка на материален материал;
  • възприемана от публиката директно и визуално

Тук ще намерите други архитектурни сцени 3D модели Flatpyramid.